PCDVD數位科技討論區

PCDVD數位科技討論區 (https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
-   影音硬體類 (https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=23)
-   -   Edifier TWS5 真無線立體聲藍牙耳機 (https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=1192408)

cfvcfv666 2022-01-11 09:24 AM

Edifier TWS5 真無線立體聲藍牙耳機
 
正常少用 已經無保固

台北捷運可面交

NT800

https://imgur.com/rA8xjxt


所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是09:27 PM.

vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2022。