PCDVD數位科技討論區

PCDVD數位科技討論區 (http://www.pcdvd.com.tw/index.php)
-   音樂軟體討論區 (http://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=21)
-   -   雨的旋律 (http://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=1156060)

ndk27238 2018-12-25 05:32 AM

雨的旋律
 
凌晨五點天空正下起毛毛細雨,不會雨越來越大。腦中突然憶起一首好久好久以前的歌。這首歌讓我想起當時的情景,心中不勝唏噓。不由借此機會請大家推薦歌曲中有雨的歌曲,不限歌名。以下是我這喜歡的一首歌。

王瑞瑜 - 我依然恋你如昔

[YOUTUBE]1GYxZWLEDd0[/YOUTUBE]
 
  

ndk27238 2018-12-25 05:34 AM

李恕權 - 無法停止

[YOUTUBE]d4qH35-Re_A[/YOUTUBE]

ndk27238 2018-12-25 05:37 AM

蔡琴 - 抉擇(最初版本)

[YOUTUBE]xQ3yTict8a0[/YOUTUBE]

ndk27238 2018-12-25 05:42 AM

孟庭葦 無聲的雨

[YOUTUBE]7X8qwu-v-2I[/YOUTUBE]

ndk27238 2018-12-25 05:46 AM

孟庭葦 - 冬季到台北來看雨

[YOUTUBE]Fq-xYsj7kyw[/YOUTUBE]

ndk27238 2018-12-25 05:52 AM

孟庭葦 + 李翊君 - 紅雨

[YOUTUBE]qxzbvevJDe4[/YOUTUBE]

ndk27238 2018-12-25 05:57 AM

楊林 - 窗外

[YOUTUBE]Qcx85HaDbpQ[/YOUTUBE]

ndk27238 2018-12-25 08:23 AM

陳淑樺 - 下雨城市

[YOUTUBE]V7UmYVCnjoU[/YOUTUBE]

ndk27238 2018-12-25 08:27 AM

李碧華 - 心雨

[YOUTUBE]Y84VmYTUUFE[/YOUTUBE]

蠻荒 2018-12-25 03:01 PM

蔡幸娟 - 雨的旋律
[YOUTUBE]vwbnyxYGyNE[/YOUTUBE]

原曲是一首英文老歌


所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是01:18 AM.

vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2021。