PCDVD數位科技討論區

PCDVD數位科技討論區 (https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
-   影音硬體類 (https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=23)
-   -   台北出售Ipod Nano 6 (https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=1189563)

cs9260 2021-09-27 05:07 PM

台北出售Ipod Nano 6
 
1個附加檔案
台北出售iPod Nano 6 (8G)銀色 少用出售.
攜帶方便 選曲快速 智慧手錶 MP3 收音機 運動多功能
,會附送一條非原廠傳輸充電線.
松山捷運站可面交. $2400


所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是06:03 PM.

vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2021。