PCDVD數位科技討論區

PCDVD數位科技討論區 (https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
-   電腦核心零組件 (https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=35)
-   -   售 Intel G7400 +ASUS PRIME B660M-A WIFI D4 -CSM (https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=1192626)

神的審判者 2022-01-20 12:26 AM

售 Intel G7400 +ASUS PRIME B660M-A WIFI D4 -CSM
 
售 Intel G7400 +ASUS PRIME B660M-A WIFI D4 -CSM
CPU 全新未拆封 1/18購入
主機板二手已註冊 1/8購入
會附上購買發票影本
原價6740元
5500元板橋面交

神的審判者 2022-01-20 11:41 PM

賣貨便
https://myship.7-11.com.tw/cart/confirm/GM2201202188561


所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是01:39 PM.

vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2022。